U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
تاخیر در پرداخت دستمزد نویسندگان/دستمزد اهالی قلم کمتر از ویراستار و طراح جلد کتاب!

تاخیر در پرداخت دستمزد نویسندگان/دستمزد اهالی قلم کمتر از ویراستار و طراح جلد کتاب!

یک نویسنده کتاب گفت: دستمزد نویسنده‌گان عموما بسیار کمتر از ویراستار و طراح جلد کتاب است در حالی که نویسنده تولید کننده کتاب بوده و این بی عدالتی کاملا مشهود و ملموس است.

امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ۱۴۰۰

امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام در چهارمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی  مالیاتی ایران که از ۲ شهریور آغاز شده بود امروز ۸ شهریور ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد.

دستور خط فارسی/ قسمت پنجم

دستور خط فارسی/ املاء صحیح واژگان/ قسمت چهارم

دستور خط پایه و اساس نحوه نگارش در قالب های مختلف نوشتار و نویسندگی، در تمامی حوزه ها از نگارش رای و لایحه گرفته تا تالیف کتاب یا رساله و نامه ی عادی اداری و نحو آن است.