U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت نیست

جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت نیست

بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جانبازی کم‌تر از۲۰ درصد، مانع بازنشستگی با حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با احراز دیگر شرایط نیست.

ادامه مطلب
نحوه شکایت از مامور نیروی انتظامی

نحوه شکایت از مامور نیروی انتظامی

در صورتی که جرم ارتکابی توسط مامور نیروی انتظامی، در رابطه با وظایف مامور باشد شاکی لازم است به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه و با تقدیم شکوائیه و ابطال تمبر، شکایت خود را مطرح نماید. 

ادامه مطلب
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) ‌ قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود تصویب گردید.

ادامه مطلب
«دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران»

«دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران»

به منظور انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.

ادامه مطلب
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی را ممنوع کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی را ممنوع کرد

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام این نهاد در حذف سوابق ایجاد شده برابر مقررات نیست.

ادامه مطلب