U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
«دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران»

«دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران»

به منظور انجام دادرسی‌های تخصصی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مولد و سازنده در این حوزه، «دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» به شرح مواد آتی است.

ادامه مطلب
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی را ممنوع کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حذف سوابق بیمه‌شدگان متوفی پس از پایان مهلت قانونی را ممنوع کرد

بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انجام بازرسی مجدد و تحقیق سازمان تامین اجتماعی، در خارج از مهلت ۶ ماهه مقرر در مواد ۳۶ و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی صحیح نیست و اقدام این نهاد در حذف سوابق ایجاد شده برابر مقررات نیست.

ادامه مطلب
عدم اختصاص پارکینگ علیرغم دریافت پولش

عدم اختصاص پارکینگ علیرغم دریافت پولش

اگر در زمان عقد بیع فروشنده ملزم به تعیین و اختصاص پارکینگ براي واحد فاقد پارکینگ طبق پایانکار شهرداري و سند مالکیت شود ولی بعد از آن به این تعهد خود عمل نکند، تکلیف چیست؟

ادامه مطلب
مراحل اخذ گواهی فوت

مراحل اخذ گواهی فوت

وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی باید به یکی از ادارات ثبت احوال سراسر کشور اعلام شود و نیز مطابق ماده 22 قانون ثبت احوال کشور وفات ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا به یکی از ادارات سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود. 

ادامه مطلب
اعلام مجازات‌های خاطیان پروتکل‌های بهداشتی

اعلام مجازات‌های خاطیان پروتکل‌های بهداشتی

اگر کسی از ماسک استفاده نکند ۵۰ هزار تومان جریمه می‌شود، نیروی انتظامی و ناظران وظیفه دارند که مشخصات افراد را ثبت کنند و باید تا دو هفته این مبلغ را به حسابی که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، واریز کنند.

ادامه مطلب
آیا کوچه های بن بست قابل تملک شخصی است؟

آیا کوچه های بن بست قابل تملک شخصی است؟

چنانچه کوچه بن بست اختصاصی در مالکیت مالکان واحدها و ساختمانهاي آن کوچه باشد، مطابق مفهوم ماده 24 قانون مدنی معبر عمومی محسوب نمی شود و در تملک مالکان است.

ادامه مطلب