U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

به منظور رعایت نظم‌بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از افزایش موجودی شعب، رعایت عدالت در ارجاع پرونده‌ها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی، دستورالعمل «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» ابلاغ شد.

اخذ پاداش برای گرفتن سند مالکیت موقوفات ممنوع شد

اخذ پاداش برای گرفتن سند مالکیت موقوفات ممنوع شد

دستورالعمل نحوه پرداخت پاداش اخذ اسناد مالکیت رقبات موقوفات، بقاع متبرکه و اماکن مذهبی که بر مبنای آن‌ها مجوز پرداخت پاداش به عوامل دخیل در تثبیت و اخذ اسناد مالکیت رقبات صادر شده، مغایر با اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است.

هرگونه معامله با اسناد عادی راجع به  اراضی که سابقه ثبتی دارند، از درجه اعتبار ساقط می‌شود

هرگونه معامله با اسناد عادی راجع به  اراضی که سابقه ثبتی دارند، از درجه اعتبار ساقط می‌شود

کلیه عقود و معاملات راجع به املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارند باید به موجب سند رسمی باشد و هرگونه معامله با اسناد عادی راجع به این اراضی از درجه اعتبار ساقط است.

ابلاغ بخشنامه “عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی ” از سوی رئیس دستگاه قضا

ابلاغ بخشنامه “عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی ” از سوی رئیس دستگاه قضا

رئیس قوه قضاییه بخشنامه “عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور” را به مراجع قضایی کشور ابلاغ کرد.

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهاي تجارتی

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهاي تجارتی

با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین ساز و کارهاي عملیاتی، فرآیندهاي نظارتی و صدور مجوز و ثبت تبدیل انواع شرکت هاي تجاري در راستاي حمایت و توسعه کسب و کارها، دستورالعمل مذکور تصویب گردید.