U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
بازدید دادستان کل کشور از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

بازدید دادستان کل کشور از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

دادستان کل کشور در جریان بازدید از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به لزوم توجه به ارتقاء آگاهی‌های عمومی گفت: بسیار مهم است که مسائل و مفاهیم حقوقی به زبان ساده برای مردم بازگو شده تا موثر واقع شود.

تاکید دادستان کل کشور بر بهره‌گیری از دانش و تخصص نخبگان خارج از دستگاه قضا برای تحقق برنامه تحولی در دادسراها

تاکید دادستان کل کشور بر بهره‌گیری از دانش و تخصص نخبگان خارج از دستگاه قضا برای تحقق برنامه تحولی در دادسراها

دادستان کل کشور گفت: در راستای ایجاد تحول در دادسرا‌های سراسر کشور گام‌های ارزنده‌ای برداشته شده است که باید این اقدامات و تدابیر تقویت شود و ما در این راستا بنا داریم هم از تجربیات مسئولان دادسرا‌ها و دادستان‌های سراسر کشور بهره ببریم و هم درصدد آن هستیم که از نقطه‌نظرات و دانش و تخصص همه نخبگان در خارج از دستگاه قضا اعم از نخبگان دانشگاهی و حوزوی استفاده کنیم.

دستورات مهم رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور؛ از «تاکید بر صدور قرارهای متناسب» تا «حمایت از فعالان اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری» / تاکید رئیس عدلیه بر اعمال دقت در توقیف اموال و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال توقیفی

دستورات مهم رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور؛ از «تاکید بر صدور قرارهای متناسب» تا «حمایت از فعالان اقتصادی و مبارزه با رانت‌خواری» / تاکید رئیس عدلیه بر اعمال دقت در توقیف اموال و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به اموال توقیفی

رئیس دستگاه قضا گفت: وظایف مهم دادستان‌ها حمایت از تولید، فعالان اقتصادی، گره‌گشایی از کار مردم، مبارزه با فساد و مفسد، مبارزه با رانت‌خواری و تبعیض، انحصارگرایی و بسترهای فسادزاست.

اختیارات معاون دادستان و دادیار در صورت وقوع جرم مشهود

اختیارات معاون دادستان و دادیار در صورت وقوع جرم مشهود

معاون دادستان و دادیار، در مواردي که جانشین دادستان است، در صورت وقوع جرم مشهود موضوع بند «پ» ماده 64 قانون اخیرالذکر، در حدود قانون، اقدام می کند.