U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
نحوه شکایت از مامور نیروی انتظامی

نحوه شکایت از مامور نیروی انتظامی

در صورتی که جرم ارتکابی توسط مامور نیروی انتظامی، در رابطه با وظایف مامور باشد شاکی لازم است به دادسرای نظامی محل وقوع جرم مراجعه و با تقدیم شکوائیه و ابطال تمبر، شکایت خود را مطرح نماید. 

ادامه مطلب
آیا از افرادی که با نزدن ماسک جان ما را به خطر می اندازند می توان شکایت کرد

آیا از افرادی که با نزدن ماسک جان ما را به خطر می اندازند می توان شکایت کرد

اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ادامه مطلب
امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه در محکومیت هاي مالی

امکان مکان یابی و رد یابی محکومٌ علیه در محکومیت هاي مالی

به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم براي دستگیري محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وي انجام می شود.

ادامه مطلب
جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟

جرم تغییر کاربري باغات و اراضی جرم آنی است یا مستمر؟

تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي، از جرایم آنی است.

ادامه مطلب
 آیا رانندگان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می باشند؟

 آیا رانندگان مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور می باشند؟

بدلیل اینکه فاقد کارفرما هستند از شمول به قانون کار و مشاغل سخت وزیان آور خارج می باشند.

ادامه مطلب
خصوصیت مشهود بودن جرم که مامور می تواند براساس آن اقدام کند تاچه زمانی ادامه دارد؟

خصوصیت مشهود بودن جرم که مامور می تواند براساس آن اقدام کند تاچه زمانی ادامه دارد؟

خصوصیت مشهود بودن جرم که مأمور می تواند بر اساس آن اقدام کند، ناظر به فوریت امر است و ملاك تشخیص، فاصله زمانی متعارف بین زمان وقوع جرم با اقدام ضابط دادگستري است.

ادامه مطلب