U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
طرح‌های مربوط به مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح رسیدگی است

طرح‌های مربوط به مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح رسیدگی است

بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی قصد مطالبه مهریه خود را داشته باشد، در این قانون مقرر شده که باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند.

ادامه مطلب
دادخواست اجازه ملاقات مادر با فرزند به همراه صدور دستور موقت

دادخواست اجازه ملاقات مادر با فرزند به همراه صدور دستور موقت

در صورتیکه به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل، در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد.

ادامه مطلب
دادخواست اجازه ملاقات مادر با فرزند به همراه صدور دستور موقت

شرط پرداخت نفقه

شرط پرداخت نفقه به زوجه، عقد نکاح است و نه زندگی مشترک، یعنی چنانچه زوجین زندگی مشترک را آغاز ننموده باشند باز هم زوج مکلف به پرداخت نفقه است.

ادامه مطلب
صدور حکم بر پرداخت قیمت مهریه

درخواست طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضرب‌ و جرح

تحقق وکالت در طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضرب وجرح موضوع بند 2 از شرایط عقدنامه های ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی مقید و محدود به دفعات در باب ایراد ضرب وجرح یا ایذاء و اذیت نشده بلکه صرف اثبات سوء رفتار (حتی با یک بار ضرب وجرح) برای تحقق شرط کفایت می کند.

ادامه مطلب
دادخواست اجازه ملاقات مادر با فرزند به همراه صدور دستور موقت

ماهیت ریاست زوج بر خانواده و شرط تمکین زوجه

 ریاست شوهر بر خانواده وظیفه اجتماعی است نه حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود از امور مربوط به نظم عمومی است و باید این حق و تکلیف را در جهت تشیید مبانی خانواده اعمال نماید و نمی تواند از آن سوء استفاده نماید.

ادامه مطلب