U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی

قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی در جلسه علنی روز سه شنبه ۹۹/۰۲/۲۳ تصویب و از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

وضعیت محکوم علیه مالی که بعد از مرخصی به زندان مراجعت نکرده

وضعیت محکوم علیه مالی که بعد از مرخصی به زندان مراجعت نکرده

در صورت غیبت محکوم مالی پس از مرخصی،می بایست نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار حسب مورد جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل آن استیفاء شود.

طرح ایراد ضمن دفاع ماهوی

طرح ایراد ضمن دفاع ماهوی

هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهاي تجارتی

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهاي تجارتی

با هدف تسهیل و رفع موانع تولید و تعیین ساز و کارهاي عملیاتی، فرآیندهاي نظارتی و صدور مجوز و ثبت تبدیل انواع شرکت هاي تجاري در راستاي حمایت و توسعه کسب و کارها، دستورالعمل مذکور تصویب گردید.

فعالیت های مشمول معافیت مالیاتی از ابتدای سال 1393/ قسمت اول

فعالیت های مشمول معافیت مالیاتی از ابتدای سال 1393/ قسمت اول

کلیه فعالین حوزه فرهنگ و هنر حائز شرایط می توانند به شرط تکمیل و ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی و رعایت سایر شروط مقرر در قوانین مالیاتی از معافیت های مقرر قانونی بهره مند گردند.

بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ منصوص شرعی نیست و در نتیجه ایام بازداشت قبلی از محکومیت مرتکب کسر خواهد شد

موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این پرونده آن است که شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور از ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برداشت‌های متفاوتی دارند.