U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
راه اندازی سامانه استعلام برخط موجودی حساب های بانکی، دارایی افراد در بورس

راه اندازی سامانه استعلام برخط موجودی حساب های بانکی، دارایی افراد در بورس

به منظور فراهم ساختن شرایط اجرا احکام از طریق شناسایی اموال محکوم علیه، سامانه استعلام برخط موجودی حساب های بانکی، دارایی افراد در بورس، شناسایی اموال غیرمنقول اشخاص راه اندازی گردیده است. 

ادامه مطلب
تکلیف دادگاه در خصوص حکم به نفقه معوقه زوجه

تکلیف دادگاه در خصوص حکم به نفقه معوقه زوجه

دادگاه مکلف است در صورت مطالبه زوجه در خصوص نفقه معوقه ادعایی وي تعیین تکلیف کند ومقطع زمانی خاصی از زندگی زوجین مدنظر قانونگذار نبوده است.

ادامه مطلب
بایدها و نبایدهای ثبت املاک در سامانه ملی املاک

بایدها و نبایدهای ثبت املاک در سامانه ملی املاک

در راستای اجرای «ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب پنجم آذرماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد تمامی مالکان و سرپرستان خانوار، املاک تحت تملک و محل اقامت خانوار خود را از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir ثبت کنند.

ادامه مطلب