U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست

مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست

مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند (الف) ماده (۲) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ادامه مطلب
قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

قانون اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ادامه مطلب
تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.

ادامه مطلب
تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

دیوان عدالت اداری:انجام تراکنش‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد

با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیر درآمدی بودن آن با مامورین مالیاتی است.

ادامه مطلب
نحوه استرداد مهریه پرداختی به زوجه

نحوه استرداد مهریه پرداختی به زوجه

باسلام لطفابفرماییدعنوان دادخواست تقدیمی بنده یاهمان خواسته چه بایدباشد: بنده مهریه همسرم که ۱۰۰سکه بوده رابعداز۵سال ازگذشتن ازدواج ودرطول زندگی مشترک وبنابه درخواست وی بدون هیچ اختلافی ازطریق ۵فقره فیش واریزی به حساب بانکی زوجه معادل قیمت روزسکه هاپرداخت نمودم.پس...

ادامه مطلب