U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه آرا صادره از هیات های حل اختلاف کاری و کارفرمایی

صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور اجراییه آرا صادره از هیات های حل اختلاف کاری و کارفرمایی

درخواست صدور اجراییه برای آرا صادره از هیات های حل اختلاف کاری و کارفرمایی، در صلاحیت دادگاه است و میزان آن تاثیری در صالح شناختن شورا حل اختلاف ندارد.

اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ در دستور شورای عالی کار

اصلاح حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ در دستور شورای عالی کار

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته و گفتگو با وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن آنها در سال جاری را در دستور کار قرار دهد.

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور

در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور، برای بازنشستگی الزامی است.

شرایط مخالفت شوهر با شغل زوجه

شرایط مخالفت شوهر با شغل زوجه

داشتن حق اشتغال برای زن از اثرات اصل استقلال مالی زن است. این در حالی است که معامله زن بر روی اموال خود مصون از حق منع شوهر خواهد بود. چه اینکه زن دارای استقلال مالی است و منع وی از تجارت توسط شوهر، تاثیری در صحت آن معاملات ندارد. اما شوهر می‌ تواند تحت شرایطی زن خود...