U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ۱۴۰۰

امروز آخرین مهلت ثبت نام در آزمون انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام در چهارمین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی  مالیاتی ایران که از ۲ شهریور آغاز شده بود امروز ۸ شهریور ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد.

تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات و سازمان‌ها از پایان مرداد لغو می‌شود

تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات و سازمان‌ها از پایان مرداد لغو می‌شود

معاون استاندار تهران گفت: تعطیلی ادارات استان تهران در روزهای پنجشنبه با توجه به عدم تمدید هیئت دولت به حالت اول برمی‌گردد و روزهای پنجشنبه از اول شهریورماه تعطیل نیست. غلامرضا عباس پاشا ، درباره ساعت کار کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی استان تهران از ابتدای شهریور...

لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتی به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست

لزوم الصاق و ابطال تمبر مالياتی به وكالتنامه وكيل جهت به جريان انداختن دادخواست

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند.

بخشنامه “لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی”

بخشنامه “لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی”

بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص « لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور به شرح زیر ابلاغ شد.