U

مدرسه حقوق استیناف

آزمونی، دانشگاهی و کاربردی
بخشنامه نحوه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از “شیوع کرونا”

بخشنامه نحوه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از “شیوع کرونا”

مطابق بخشنامه رییس قوه قضاییه، معاونت‌ها، واحد‌های قضایی مرکز و دادگستری‌های کل، می بایست موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش بینی و اقدام نمایند.

ادامه مطلب
شرایط دادخواست

شرایط دادخواست

حق مراجعه به دادگستری ازجمله حقوق شهروندی اشخاص می باشد. این مراجعه و به عبارتی تظلم خواهی در امور حقوقی علی الاصول می بایست بر روی فرم و ورقه مخصوص انجام پذیرد.

ادامه مطلب
مجازات خرید و فروش کودکان برای ارتکاب جرم

مجازات خرید و فروش کودکان برای ارتکاب جرم

هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به شش ماه تا یکسال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ادامه مطلب
استراق سمع و مجازات آن

استراق سمع و مجازات آن

استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن می باشد و در اصطلاح حقوق جزا شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است.

ادامه مطلب
مجازات کاشت ماری جوانا

مجازات کاشت ماری جوانا

ماری جوانا که در فرهنگ عامه با نام های علف و گل نیز شناخته می شود. این ماده یک ترکیب فعال کننده روان است که جوانان از آن بیشتر برای اهداف تفریحی بهره می برند. ماری جوانا از برگ و گل گیاه شاه دانه به دست می آید.

ادامه مطلب
شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌ های اجرائی

شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌ های اجرائی

به کارگیری افراد در دستگاه‌ های اجرائی مطابق ماده 44 قانون مذکور، پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است.  

ادامه مطلب
مدیران و کارمندان دستگاه‌ های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند

مدیران و کارمندان دستگاه‌ های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند

مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظرگرفتن حقوق و خواسته‌ های قانونی آنها انجام دهند.

ادامه مطلب
دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید مبتنی بر قرارداد اجاره است و در صورت انقضای مدت اجاره و در صورت عدم تخلیه عین مستاجره توسط مستاجر شخص مالک می تواند دعوای تخلیه ید را علیه مستاجر طرح کند.

ادامه مطلب