U

پیش خرید واحد و عدم تحویل آن
در صورتيكه توافق بر اعطاي مهلت مجدد نشده باشد امكان طرح دعواي الزام به ايفا تعهد اعم از تحويل و تنظيم سند، أخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكي براي خريداران وجود خواهد داشت
باسلام و احترام.
شرکتی به نام… از سال 92در خیابان استاد …تهران اقدام به پیش فروش 56واحد آپارتمان کرده و نکته بارز این قراردادها اینه که هیچکدام مثل هم تنظیم نشده و تاریخ تحویل و میزان خسارت تاخیر در تحویل هر کدام با بقیه فرق داره، الان هم حداقل 3سال از آخرین تاریخ تحویل مقرر گذشته و سازنده به بهانه های مختلف از خریداران پول اضافه گرفته و در صورتجلسه غیر رسمی متعهد به دادن قدرالسهم از واحدهای تجاری شده که در طبقه همکف این پروژه ساخته ولی متاسفانه به هیچ یک از تعهدات عمل نکرده و هنوز واحدها را تحویل ندانه و به هیچ کس هم جواب نمی دهد و می گوید ما پول نداریم، ورشکسته ایم و شما هرکاری می خواهید بکنید.
جالبه که خریداران برای همکاری در نجات پروژه پول اضافه دادند، سازنده جدید آوردند که قول داد ظرف 6ماه پروژه را تکمیل کند و به ازای هزینه انجام شده از خریداران پول بگیرد، خریدار برای واحدهای تجاری آوردند ولی شرکت هربار با مانع تراشی از همه این اقدامات جلوگیری کرد، به نظر شما ما خریداران برای رسیدن به مال مان و مجازات این شیادان چه کار می توانیم بکنیم و احیانا شما می توانید در این راه به ما کمک کنید؟
پاسخ وکیل آنلاین:
سوال كلي است با اين حال در صورتيكه توافق بر اعطاي مهلت مجدد نشده باشد امكان طرح دعواي الزام به ايفا تعهد اعم از تحويل و تنظيم سند، أخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكي براي خريداران وجود خواهد داشت و در موارد خاصي چون فروش واحد به چندين نفر و …امكان طرح شكايت كيفري نيز وجود خواهد داشت.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.