U

نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت
طرح دعوای مطالبه خسارت یکی از آثار قرارداد اجرای آن توسط متعهد است.
به گزارش استیناف– طرح دعوای مطالبه خسارت یکی از آثار قرارداد اجرای آن توسط متعهد است؛ به طوریکه اگر متعهد در انجام آن تأخیر کند، یا آن را انجام ندهد، ملزم است خسارت وارد بر متعهدله را جبران کند. در صورتیکه مدت مقرر برای اجرای حکم تعهد منقضی شود یا متعهد له اجرای آن را مطالبه کند و متعهد در عدم اجرای تعهد مقصر باشد، همچنین در صورتی که مانعی که در راه اجرای تعهد وجود داشته است، عادتاً قابل پیش بینی باشد و بر اثر عدم انجام تعهد به متعهد له خسارت وارد شده باشد، متعهد له می تواند دعوی حقوقی مطالبه خسارت را طرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای مطالبه خسارت
– تصویر مصدق سند رسمی(اختیاری)
– تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
– نظریه کارشناسی (اختیاری)
– تصویر مصدق دادنامه
– به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
استماع شهادت شهود و مطلعين
جلب نظر کارشناس
درخواست استعلام
شماره پرونده استنادي
ساير دلايل و مستندات
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.