U

امکان مطالبه خسارت ناشی از ایام بازداشت قبلی
گاهی اوقات به منظور کشف حقیقت و حفظ نظم و امنیت جامعه دستگاه عدالت کیفری ناگزیر به بازداشت برخی افراد می شود. اما در ادامه برای این افراد با روشن شدن حقیقت قرار منع تعقیب یا حکم بی گناهی صادر می شود.
سلام و سپاس از شما، من مدتی به خاطر اتهامی که به صورت ناروا بر من زدن بازداشت شدم،اما بعدا بی گناهی ام ثابت شد،اکنون قانون چه تدبیری دارد،قاضی پرونده گفت میتوانی خسارت بگیری،اما من متوجه نشدم،تروخدا کمکم کنید،هرچند که می دانم احتمالا پرسشم را منتشر هم نمی کنید چه برسد به پاسخ.
در هرحال من چشم به راه پاسخ و لطفتان هستم
پاسخ وکیل آنلاین: در پاسخ باید بیان داشت گاهی اوقات به منظور کشف حقیقت و حفظ نظم و امنیت جامعه دستگاه عدالت کیفری ناگزیر به بازداشت برخی افراد می شود. اما در ادامه برای این افراد با روشن شدن حقیقت قرار منع تعقیب یا حکم بی گناهی صادر می شود.
یکی از نوآوری های قانونگذار برای این دست از افراد همین امر است که می توانند خسارت وارد به خود را تحت شرایطی مطالبه کنند.
این حکم در راستای کمک و حفظ حقوق بازداشت شده‌ی بیگناه می باشد.
از همین روی ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد، اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (۱۴) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲- منافع ممکن الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائمِ موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی شود.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.