U

مخفی کردن عیب خودرو در زمان معامله
چنانچه بعد از معامله مشخص شود خودرو دچار عیب بوده می توان معامله را به استناد خیار عیب فسخ کرد. 
به گزارش استیناف– چنانچه بعد از معامله مشخص شود خودرو دچار عیب بوده می توان معامله را به استناد خیار عیب فسخ کرد. 
سلام وقت بخیر بنده از شخص خودرو خرید مشکل فنی داشته و فروشنده انکار کرده و از طرفی کارشناس بردم درجواب کارشناسی نوشته 6 میلیون گران داده و موتور خودرو مشکل دارد هزینه شود و راه برود 30 میلیون می ارزد. در نظر داده غیابی 30 میلیون محکوم شده وبنده قونامه نداشتم ولی شاهد داشتم. و20 روز دوم واخواهی داده و بند 30ملیون تامین دلیل دادم مجدد برام اخطار امد بخواطر واهی خواهشن راهنمایم بفرمایید. 
پاسخ وکیل آنلاین:
چنانچه خیار عیب را از خود ساقط نکرده باشید می توانید به استناد خیار عیب یا معامله را فسخ و‌ ثمن خود را مسترد کنید یا اینکه مابه التفاوت کالای سالم و ‌معیوب را دریافت کنید. به عبارت دیگر مطابق ماده ۴٢٢ ‏قانون مدنی: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.  
البته برابر ماده ۴٢٣‏ قانون مدنی، خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود درحین عقد باشد.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.