U

ضبط وجه الضمان در صورت عدم تحویل مکفول علیه
چنانچه کفیل پس از اخطار از سوی اجرای احکام مکفول علیه خود را تحویل ندهد وجه الضمان به نفع دولت ضبط خواهد شد.
سلام. برای شخصی آشنایی سند ضامت در دادگاه گذاشیم اکنون فرار کرده و خود را معرفی به زندان نکرده است. مراحل دستگیری این فرد چیست؟
پاسخ وکیل آنلاین:
چنانچه پس از اخطار از سوی اجرای احکام مکفول علیه خود را تحویل ندهید وجه الضمان شما به نفع دولت ضبط خواهد شد.
بنابراین سعی  کنید وی را تحویل نمایید.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.