U

صدور رای جایگزین حبس متهم به تهیه اقلام بهداشتی
بمنظور حمایت از خانواده‌های بی بضاعت و ایجاد فرهنگ همدلی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، حبس متهم مذکور به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شد.
به گزارش استیناف– روح اله اکبری رییس دادگاه عمومی بخش اسفرورین در گفت‌وگو با میزان گفت:
فردی به اتهام نگهداری اسلحه بدون پروانه مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و با توجه به اظهار ندامت و پشیمانی متهم پرونده، فقدان سابقه کیفری، در راستای جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری و تبعات منفی آن برای جامعه و خانواده محکوم علیه و همچنین بمنظور حمایت از خانواده‌های بی بضاعت و ایجاد فرهنگ همدلی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا، حبس متهم مذکور به مجازات‌های جایگزین حبس تبدیل شد.
وی افزود: با توجه به صدور رای جایگزین حبس متهم ۲۰۰ بسته کامل اقلام بهداشتی شامل دستکش، ماسک و مواد ضدعفونی کننده تهیه و به مرکز بهداشت شهر اسفرورین جهت توزیع میان خانواده‌های بی بضاعت این حوزه قضایی تحویل داد.
نرخ دیه سال 1402

نرخ دیه سال 1402

با ابلاغ رئیس قوه قضائیه نرخ دیه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

تفاوت عبارت متهمِ فاقد پیشینه کیفری با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری

متهمِ فاقد پیشینه کیفری است با متهم فاقد پیشینه موثر کیفری است، عباراتی اند که در گواهی عدم سوء پیشینه با آنها روبرو می شویم. درحالیکه شاید در وهله اول به نظر برسد هیچ تمایزی میان این دو عبارت وجود ندارد.