U

صفحه نخست > ارسال مطلب

ارسال مطلب

بنیاد حقوقی استیناف آمادگی خود مبنی بر چاپ و انتشار مطالب تخصصی اساتید، همکاران، دانشجویان و هر دانش آموخته ی حقوق که قلم بر دست دارد، به صورت تهیه کتاب و درج بر روی سایت انتشارات و بسیاری از جراید و پایگاه های خبری طراز اول در کشور، را اعلام می کند.
این امر با هدف ارتقاء سطح آموزش در نظام حقوقی کشور و نیز شایسته سالاری و تخصص گرایی با هدف معرفی افراد متخصص و توانمند به نظام حقوقی کشور صورت می پذیرد.

بخش اول: محتوای قابل انتشار در رسانه ها
الف) محتوای آموزشی:
با توجه به فلسفه وجود و تشکیل بنیاد حقوقی استیناف و رسالت در ارتقاء سطح آموزش، می بایست مطالب ارسالی شان آموزشی داشته باشند. این دست مطالب می تواند برای مخاطبان غیر تخصصی و استفاده در جراید و خبرگزاری ها نیز نگاشته شود.

ب) محتوای آزمونی:
نظر به اینکه دغدغه ی اکثر دانش آموختگان حقوق ورود به عرصه ی وکالت، قضاوت و نحو آن می باشد، فلذا بازار مراکز و مشاغل آزمونی همیشه داغ بوده است. از همین روی تهیه و توزیع این نوع از محتوا، می تواند پاسخی مناسب به دغدغه ی پیش گفته باشد.
ج) مصاحبه های تخصصی
کم نیست موضوعات اختلافی در علم حقوق. همین امر بارها موجب تشتت آرا و ایجاد رویه های متضاد و متعارض گردیده است. فلذا می توان رویه های قالب و اکثر و نیز موضوعات کاربردی و مورد نیاز جامعه و نظام حقوقی کشور را در این ساختار، بیان کرد.
بخش دوم: محتوای قابل چاپ
محتوای قابل چاپ که شامل کتاب می باشد می تواند در پاسخ به نیازهای آموزشی و آزمونی مخاطبان تهیه گردد. انتشارات استیناف با رویکردی خاص، همواره در راستای تهیه آثاری خاص و نو قدم برداشته است و مفتخر است اعلام کند که بسیاری از کتب منتشر شده توسط این انتشارات، برای اولین بار در نظام حقوقی کشور به رشته ی تحریر درآمده اند، همچون کتاب حقوق زنان در نظم حقوقی کنونی.